Latest Blog

Things to know before Storey Addition

Are you planning to have an additional storey in your home? Storey addition can be a really hectic.....

clock-icon 8 months ago

Can We Remodel a Wall System Building

Load bearing wall can only be remodeled with a meticulous planning. You might need structural engin.....

clock-icon 8 months ago

Interior Design for Living Room

Living room is the place where we spend maximum amount of time with our family and guests. Living r.....

clock-icon 8 months ago

घर के ले बनाउने

जिन्दगीमा एउटा घर मान्छे रहर र आवश्कता दुवै हो । मानिसहरुले सकेसम्म सहरी क्षेत्रमा जग्गा किनेर घर ब.....

clock-icon 8 months ago

घर कत्रो बनाउने

घर बनाउनुअघि हामीले योजना बनाउनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको घर कत्रो बनाउने भन्ने हो । घरमा हा.....

clock-icon 8 months ago

घर कस्तो बनाउने

घर के ले बनाउने र घर कत्रो बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्नहरु पछि आउने अर्को कुरा भनेको घर कस्तो बनाउने भ.....

clock-icon 8 months ago

नक्सा पास गर्ने प्रकृयाहरु

नक्सा पास गर्नु अगाडी नक्सा पास भनेको के हो र नक्सा पास किन गर्नुपर्छ भनेर जान्नु आवश्यक हुन्छ । न.....

clock-icon 8 months ago

Buy Land in Kathmandu

If you have earned well enough to buy land in Kathmandu, you must be in a lot of dilemma, especiall.....

clock-icon 8 months ago

घर बनाउँदा पालन गर्नुपर्ने नगरपालिकाका ५ नियम

घर बनाउँदा खेरि नेपालमा भएका सबै महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुले आआफ्ना मापदण्ड अनुसार त नक्सा पास गर.....

clock-icon 8 months ago