Latest Blog

Which is the best cement company in Nepal ?

Best Cement Companies of NepalHetauda Cement Hetauda Cement Udyog Limited B.S. Incorporated under th.....

clock-icon 1 year ago

Top 5 Facts about Kalanki Underpass Bridge

Top 5 Facts about Kalanki Underpass BridgeUnderpasses are typically described as roads that run via.....

clock-icon 1 year ago

सिमेन्टको गुणस्तर कसरी चेक गर्ने ?

सिमेन्टको गुणस्तर कसरी चेक गर्ने ?घर निर्माण गर्दा तपाई इट्टा, ढुङ्गा, वालुवा, सिमेन्टको मात्र प्रयो.....

clock-icon 1 year ago

Some of the important characteristics of aggregates

Aggregates are a fundamental component of construction materials used in various civil engineering a.....

clock-icon 1 year ago

53 Grade Cement vs 43 Grade Cement

The Composition of CementOrdinary Portland Cement (OPC) includes both 53 grade cement and 43 grade c.....

clock-icon 1 year ago

घर बनाउदा बालुवाको गुणस्तर कसरी थाहा पाउने ?

घर बनाउदा बालुवाको गुणस्तर कसरी थाहा पाउने ? बालुवा एक महत्त्वपूर्ण निर्माण सामग्री हो । नदीको.....

clock-icon 1 year ago

खन्न सुरु भयो सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन सुरुङमार्ग मरिण/सिन्धुली

खन्न सुरु भयो सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन सुरुङमार्ग मरिण/सिन्धुलीटिबिएम मसिनको जडान सुरु भएपछि सुनकोसी मर.....

clock-icon 1 year ago

वाटरप्रुफिंग

वाटरप्रुफिंग वाटरप्रूफिङ भनेको कुनै वस्तु वा संरचनालाई वाटरप्रूफ वा पानी प्रतिरोधी बनाउने प्रक्रिया.....

clock-icon 1 year ago

घर निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

घर निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु"घर प्रेम, आशा र सपनाको सुरुवात स्थान हो।"घर भनेको जीवनमा एक.....

clock-icon 1 year ago