Latest Blog

घरका भित्ताहरुको सुरक्षा गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

घरको भित्ताले पुरै घरको भार बहन र छतलाई सर्पोट मात्रै नभइ घरको सौन्दर्यतामा समेत ठुलो भूमिका निर्वाह.....

clock-icon 7 months ago

Why we should remodel bathroom

हामी जत्ति धेरै समय सम्म घरमा बस्छौत त्यति घर सानो हुदै जान्छ किनकि घरको सामानहरु साथै मान्छेहरु पनि.....

clock-icon 7 months ago

how to keep your home cool

नेपाल को अधिकांस तराई र मध्य पहाडी भाग मा गर्मि को समय मा अत्द्यधिक गर्मि हुन्छ र घर हरु निकै तात्ने.....

clock-icon 7 months ago

TYPES OF PIPES | AVAILABLE IN NEPAL

घर, औद्योगिक क्षेत्र , कृषि को लागि पानी ल्याऊन वा फोहोर पानी ढल सम्म लग्न पाईप को अवश्यकता पर्दछ |.....

clock-icon 7 months ago